Chính Sách Quyền Riêng Tư

Quipper Limited (“Quipper”, “chúng tôi”) chia sẻ các mối quan tâm của khách hàng truy cập (“Khách Hàng Truy Cập”, “bạn”) trên trang web mạng Internet toàn cầu của chúng tôi (”Trang Web”) mà liên kết trực tiếp đến chính sách quyền riêng tư này về việc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng. Chính sách quyền riêng tư này (“Chính Sách") thể hiện cách thức thực hiện của chúng tôi liên quan đến quyền riêng tư đối với thông tin cá nhân (thông tin nhận diện một cá nhân đang tồn tại) mà chúng tôi thu thập thông qua Trang Web.

Chúng tôi là một công ty được thành lập tại Anh, số đăng ký 07472875, và trụ sở kinh doanh chính của chúng tôi được đặt tại 50 Broadway, London SW1H 0RG. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc của Đạo Luật Bảo Vệ Dữ Liệu 1998 (Data Protection Act 1998). Thông báo này thể hiện cách thức chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân và cách thức chúng tôi sử dụng các thông tin đó.

Bằng việc sử dụng Trang Web, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu, và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Chính Sách này và các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến Trang Web. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện như thế, vui lòng không sử dụng Trang Web.

 1. Thông Tin Cá Nhân.Thông thường, bạn không phải đăng ký hoặc cung cấp Thông Tin Cá Nhân để truy cập Trang Web của chúng tôi, mà một số chức năng (chẳng hạn như chương trình thành viên, mà thông qua đó người có tư cách thành viên có thể tạo ra các ứng dụng mới bằng cách sử dụng các công cụ và dịch vụ, các đăng tải, các ý tưởng, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, các thông điệp hoặc các tài liệu khác của chúng tôi) có thể yêu cầu việc đăng ký. Chúng tôi thu thập Thông Tin Cá Nhân của bạn chỉ khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi - ví dụ, khi liên hệ với chúng tôi qua Trang Web, trả lời các bài khảo sát và thăm dò, tải về các bài thi, bốc thăm trúng thưởng, rút thăm may mắn và các hình thức khuyến mại tương tự, đăng nhập để có thông tin về các cập nhật email và các thông báo liên quan đến sản phẩm và khuyến mại đặc biệt của chúng tôi. Cụ thể, nếu bạn muốn chúng tôi đăng ký App Store cho bạn, chúng tôi sẽ phải thu thập thông tin cá nhân từ bạn, nhưng thông tin được thu thập cho mục đích này sẽ không được sử dụng cho bất cứ mục đích gì khác. Thông Tin Cá Nhân có thể bao gồm thông tin liên lạc của bạn (chẳng hạn như tên, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và/ hoặc địa chỉ email của bạn).

 2. Sử Dụng Và Tiết Lộ Thông Tin Mà Quipper Thu Thập Thông Qua Trang Web. Thông Tin Cá Nhân. Chúng tôi có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn trong bất kỳ cách nào sau đây.
  1. Thông Tin Liên Lạc. Chúng tôi khuyến khích Khách Hàng Truy Cập liên hệ với chúng tôi bằng các câu hỏi và nhận xét. Thông Tin Cá Nhân sẽ được sử dụng để trả lời các câu hỏi và nhận xét của bạn.
  2. Mục Đích Kinh Doanh. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các mục đích kinh doanh nội bộ, chẳng hạn như phân tích và quản lý các hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Các Thông Tin Cá Nhân bạn cung cấp thông qua Trang Web có thể được kết hợp với thông tin về đối tượng khách hàng và các thông tin khác mà là các thông tin công khai có sẵn, hoặc các thông tin khác về bạn mà Quipper có thể thu thập theo cách thức khác trực tuyến hoặc ngoài đời thực.
  3. Chương trình bốc thăm trúng thưởng, các cuộc thi, rút thăm may mắn và hình thức khuyến mại khác. Chúng tôi có thể triển khai chương trình bốc thăm trúng thưởng, các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng và hình thức khuyến mại tương tự thông qua các dịch vụ của chúng tôi mà phải đăng ký trực tuyến để tham gia (trong đó có thể bao gồm tên, email, tài khoản người dùng và mật khẩu). Chúng tôi thường yêu cầu bạn cung cấp một số Thông Tin Cá Nhân cơ bản khi bạn tham gia và, nếu có, thắng chương trình bốc thăm trúng thưởng, các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng hoặc hình thức khuyến mại tương tự. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông Tin Cá Nhân này với các nhà tài trợ bên thứ ba của chương trình bốc thăm trúng thưởng, các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng và chương trình khuyến mại đó (cho dù nó được tổ chức bởi chúng tôi), hoặc các chia sẻ khác theo các quy tắc áp dụng cho chương trình bốc thăm trúng thưởng, các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, khuyến mại đó. Bạn nên xem xét cẩn thận các quy tắc của từng chương trình bốc thăm trúng thưởng, cuộc thi, rút thăm trúng thưởng và khuyến mại mà bạn tham gia thông qua các sản phẩm của chúng tôi, vì chúng có thể chứa thêm thông tin quan trọng về việc sử dụng của Quipper hoặc nhà tài trợ đối với Thông Tin Cá Nhân của bạn. Trong phạm vi các điều khoản và điều kiện của những quy tắc đó liên quan đến việc xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn mâu thuẫn với Chính Sách này, các điều khoản và điều kiện của quy tắc đó sẽ được áp dụng.
  4. Khuyến Mại Đặc Biệt và Thông Tin Sản Phẩm. Ngoài ra, Quipper có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn để cung cấp cho bạn những cập nhật email và thông báo liên quan đến các dịch vụ và khuyến mại đặc biệt của chúng tôi. Bạn có thể lựa chọn từ chối nhận các thông điệp này từ chúng tôi vào bất cứ lúc nào (xem phần "Liên Hệ" dưới đây).
  5. Thông Tin Quan Trọng. Tuỳ từng thời điểm, chúng tôi có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn để gửi email cho bạn các thông tin quan trọng liên quan đến Trang Web, hoặc những thay đổi đối với các điều khoản, điều kiện, và các chính sách của chúng tôi ("Email Quan trọng"). Bởi vì thông tin này có thể là rất quan trọng đến việc sử dụng Trang web của bạn, bạn không thể chọn không nhận những email này.
  6. Bên Cung Cấp Dịch Vụ Thứ Ba. Chúng tôi làm việc với các bên thứ ba mà họ là các bên cung cấp dịch vụ, bao gồm đặt máy chủ trang web, phân tích dữ liệu, các hoạt động khuyến mại, và các dịch vụ quản lý khác. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của bạn với bên thứ ba như vậy với mục đích để bên thứ ba đó có thể cung cấp các dịch vụ như vậy.
  7. Các Việc Sử Dụng Khác. Cuối cùng, chúng tôi có thể tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn nếu chúng tôi tin rằng chúng tôi cần phải làm vậy: (i) theo quy định pháp luật; (ii) để tuân thủ quy trình pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan chính quyền; (iii) để thi hành Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi; (iv) để bảo vệ hoạt động của chúng tôi; (v) để bảo vệ các quyền, quyền riêng tư, sự an toàn hoặc tài sản của Quipper; và (vi) cho phép chúng tôi yêu cầu các biện pháp khắc phục sẵn có hoặc hạn chế những thiệt hại mà chúng tôi có thể chấp nhận.

 3. Những Lưu Ý Quan Trọng Khác Liên Quan Đến Cách Thức Thực Hiện Quyền Riêng Tư Của Chúng Tôi.
  1. Lưu Ý Đặc Biệt cho Cha Mẹ. Quipper thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của mình liên quan đến việc thu thập Thông Tin Cá Nhân từ trẻ em. Trang Web không nhằm đến đối tượng trẻ em, người không phải cung cấp Thông Tin Cá Nhân thông qua Trang Web.
  2. An Ninh. Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp quản lý và kỹ thuật cần thiết để đảm bảo an toàn Thông Tin Cá Nhân của bạn do chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng, và để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân đó không bị tiết lộ, sửa đổi trái phép và bị đánh cắp. Tuy nhiên, bạn đồng ý rằng không có phương thức truyền đưa và lưu trữ dữ liệu nào là an toàn tuyệt đối. Nếu bạn có lý do để tin rằng sự tương tác của bạn với chúng tôi là không còn an toàn (ví dụ, nếu bạn cảm thấy rằng sự an toàn của bất kỳ tài khoản nào mà bạn có với chúng tôi đang bị đe dọa), bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi về vấn đề bằng cách liên hệ với chúng tôi theo chỉ dẫn tại mục "Liên Hệ" dưới đây (lưu ý rằng thông báo bằng thư gửi thực sẽ mất thời gian để chúng tôi khắc phục vấn đề).
  3. Chuyển Nhượng. Chúng tôi bảo lưu quyền chuyển nhượng bất kỳ và tất cả các thông tin mà chúng tôi thu thập từ những người dùng của Trang Web cho bên thứ ba trong trường hợp có sự sáp nhập, bán, liên doanh, chuyển nhượng, chuyển giao hoặc hình thức chuyển nhượng khác của tất cả hoặc bất kỳ phần nào tài sản hoặc cổ phần của Quipper (bao gồm nhưng không giới hạn liên quan đến bất kỳ thủ tục phá sản hoặc thủ tục tương tự).
  4. Các Biện Pháp An ninh. Quipper đã thiết lập các biện pháp an ninh thích hợp, nhưng cho dù có những nỗ lực tốt nhất của mình, thì các biện pháp đó cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn sự xâm nhập. Quipper không chịu trách nhiệm trong trường hợp một tài khoản bị xâm nhập.

 4. Cập Nhật Và Xóa Bỏ Thông Tin Của Bạn và Liên Hệ với Chúng tôi. Bạn có thể rà soát thông tin chúng tôi đã thu thập và khi phù hợp, bạn có thể yêu cầu đính chính thông tin đó. Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn vài lựa chọn đối với việc rà soát, đính chính, cập nhật hoặc theo cách khác sửa đổi thông tin của bạn đã cung cấp trước đây:
  • Bạn có thể gửi thư cho chúng tôi tại video.vn@quipper.com
  • Bạn có thể gọi cho chúng tôi số +84 909 451 286

  Xin vui lòng cho biết rõ những thông tin mà bạn muốn rà soát hoặc thay đổi. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện theo yêu cầu của bạn sớm nhất có thể. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa bỏ mọi Thông Tin Cá Nhân của bạn, chúng tôi sẽ ngừng sử dụng thông tin như thế và nhanh chóng xóa bỏ thông tin này ra khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi như bạn yêu cầu trừ khi bất kỳ luật, tòa án hoặc cơ quan thẩm quyền nào yêu cầu duy trì thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác. Bạn đồng ý bồi thường thiệt hại cho chúng tôi và giữ cho chúng tôi vô hại đối với các khiếu kiện, trách nhiệm pháp lý phát sinh từ yêu cầu xóa bỏ của bạn .

 5. Lựa chọn. Tuỳ từng thời điểm, chúng tôi có thể yêu cầu bạn chỉ ra rằng bạn có muốn tiếp nhận các email và các thông tin khác từ Quipper không. Nếu bạn chọn để nhận những thông tin trao đổi này, đôi khi, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn hoặc các thông tin khác phù hợp với yêu cầu của bạn và cung cấp cho bạn chương trình khuyến mại và phiếu giảm giá. 
Nếu tại bất cứ thời điểm nào bạn muốn ngừng nhận các thông tin trao đổi qua email từ chúng tôi, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi biết bằng cách gửi email, gọi điện thoại hoặc viết thư cho chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên lạc được trình bày ở trên trong phần Liên Hệ hoặc bằng cách sử dụng các tính năng hủy bỏ đăng ký trong email mà bạn nhận được. Xin vui lòng báo chỉ ra rằng bạn muốn ngừng nhận thông tin trao đổi qua email từ Quipper.
Ngoài ra, chúng tôi không tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn cho bên thứ ba cho mục đích tiếp thị trực tiếp của bên thứ ba trừ khi chúng tôi đã nhận được và xử lý sự đồng ý của bạn về việc chia sẻ đó.

 6. Những Thay Đổi Đối Với Chính Sách Này. Chúng tôi có quyền thay đổi Chính Sách này, và bất kỳ các chính sách hoặc thủ tục nào liên quan đến việc xử lý thông tin được thu thập thông qua Trang Web. Bạn có thể xác định được thời gian mà Chính Sách này được sửa đổi mới nhất bằng cách tham khảo lời ghi chú "Cập nhật mới nhất" ở đầu trang này. Bất kỳ sự thay đổi nào đối với Chính Sách của chúng tôi sẽ có hiệu lực khi Chính Sách đã sửa đổi được đăng tải trên Internet, và có thể truy cập được vào Trang Web. Việc sử dụng Trang Web sau khi có những thay đổi này cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với hiệu lực của Chính Sách đã được sửa đổi. Chúng tôi khuyến khích bạn đánh dấu trang này và xem lại một cách định kỳ để đảm bảo việc biết được phiên bản mới nhất của Chính Sách của chúng tôi.
Chính sách này thể hiện tuyên bố duy nhất, có hiệu lực đối với cách thức thực hiện của Quipper liên quan đến việc thu thập Thông Tin Cá Nhân (định nghĩa dưới đây) thông qua Trang Web và việc sử dụng của Quipper đối với thông tin này. Bất kỳ bản tóm lược nào của Chính Sách này được tạo ra bởi phần mềm của bên thứ ba hoặc theo cách khác đều không có hiệu lực pháp luật và sẽ không ràng buộc Quipper.